Privacyverklaring Libris Blz. B.V.

Wij, Libris Blz. B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 51225271), onderdeel van retail organisatie Euretco B.V., zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Libris Blz. B.V. als onderdeel van EK Nederland. Voor meer informatie over EK Nederland. verwijzen wij u naar www.ek-retail.com. Met deze privacyverklaring willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. In ons separate Cookie statement informeren wij u over de cookies die geplaatst worden tijdens uw bezoek aan onze website. Libris Blz. B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. Afhankelijk van de dienst of actie verwerken we verschillende persoonsgegevens van u zoals uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, nickname, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, IP-adres, bank-/betaalgegevens, klikgedrag, aankoophistorie, nieuwsbrief status.

De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
-    Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of vraag.

-    Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig informeert de boekhandel u over de status van uw bestelling per email of telefonisch.

- Klantenservice
Voor vragen, klachten of retourneren van uw bestelling, kunt u terecht bij ons klantenservice. Zij maken voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens.

-    Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U ontvangt deze nieuwsbrief nadat u hiervoor toestemming heeft gegevens tijdens het plaatsen van een bestelling of via het aanmeldformulier op de website.

-    Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

-    Publicatie recensie
Bij het achterlaten van een recensie over een boek in onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines: door u zelf opgegeven informatie (het betreft hier de alias die u opgeeft voor het plaatsen van recensies). Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

-    Wedstrijden
Wij organiseren verschillende wedstrijden, bijvoorbeeld prijsvragen voor de Voorleesdagen, Vol van Boeken, Raad de Winnaar (Libris Literatuurprijs en Libris Geschiedenisprijs) en de Kinderboekenweek. Indien u deelneemt aan een wedstrijd kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van een wedstrijd bewaard. Binnen 2 maanden na het sluiten van de prijsvraag worden uw gegevens verwijderd. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een foto op Libris.nl of aangesloten boekhandels, social media van Libris.nl en aangesloten boekhandels.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor ontvangst van de nieuwsbrief) of ons gerechtvaardigde belang, dat wij altijd zullen afwegen tegen uw rechten en vrijheden als betrokkene. Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld aan de leverancier of lokale ondernemer die het product levert, de bezorgdienstverlener die zorg draagt voor de betaling en de host/beheerder van onze website. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie), of zo lang als verplicht op grond van de wet. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van de verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Cookies
Bij uw bezoek aan de website www.libris.nl, of een van haar subdomeinen, worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen over het algemeen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik van zogenaamde tracking cookies, waarvoor uw toestemming vereist is. Hier leggen wij uit welke cookies er precies worden vastgelegd.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Indien u handmatig de cookies in uw browser wilt verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. Meer over het verwijderen van cookies vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Libris Blz. B.V. handelend onder de naam www.libris.nl
Koninginneweg 1
3817 CL Hoevelaken
033-2532300
[email protected]

 

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-12-2021

Hostname: pro-mbooks3